Launaþróun þeirra sem heyra undir ákvörðunarvald kjararáðs

Til að varpa ljósi á launaþróun þess hóps sem heyrir undir ákvörðunarvald kjararáðs reiknar ráðið mánaðarlega launavísitölu.

Vísitalan er sambærileg við launavísitölu Hagstofu Íslands og naut kjararáð leiðsagnar Hagstofunnar við gerð hennar.  

Á sama hátt og hjá Hagstofunni er byggt á pöruðum einstaklingsbreytingum og reiknaðar breytingar á heildarlaunum fyrir fastan vinnutíma einstaklinga sem eru í sama starfi frá mánuði til mánaðar. Gögnin, sem tekin eru beint úr launakerfi Fjársýslu ríksins, eru að öllu leyti sambærileg við þau gögn sem Hagstofan styðst við. Um nánari skýringar á hugtökum og aðferðafræði er bent á vefsíðu Hagstofu Íslands.

Vísitala kjararáðs sýnir mánaðarlegar breytingar á reglulegum launum og almenna launaþróun kjararáðshópsins líkt og mánaðarleg launavísitala Hagstofunnar gerir. Upphafstíminn er í júní 2006 en kjararáð tók til starfa 1. júlí 2006. Rúmlega 500 manns hafa heyrt undir ákvörðunarvald ráðsins á þessum tíma.

Á myndunum má sjá hver þróun launa kjararáðshópsins hefur verið frá því kjararáð tók til starfa þann 1. júlí 2006 til og með október 2017. Fyrri myndin sýnir mánaðarlegar breytingar á tímabilinu, en sú síðari sýnir ársbreytingu launa í nóvember ár hvert þar til í október 2017. Hér má finna myndagögn.